Noteikumi

Sia “Nautica” savā mājas lapā www.nauticalive.com piedāva pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus.Sia “Nautica” nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Veicot pasūtījumus, Jums nepieciešams apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat visiem šiem minētajiem noteikumiem.

  • Burāšanas skola garantē vietas rezervēšanu un apmācības nosacījumus 72 stundas pēc pieteikuma aizpildīšanas.
  • Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas un apmaksas, līgumu var noslēgt dienā kad tiek uzsāktas apmācības.
  • Atlaides nesumējas un nedarbojas kopā ar citām sia “Nautica” akcijām, kā arī nav izmantojamas jau esošajiem studentiem.
  • Sia “Nautica” patur tiesības noteikt pamatotus ierobežojumus pakalpojuma saņemšanai saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību;

Cenas

Interneta vietnē nauticalive.com visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc Sia “Nautica” ieskatiem.
Šobrīd pieejamie kursi un to cenas apsaktāmi šeit.

Konfidencialitāte

Burāšanas skola Nautica ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē nauticalive.com
Sia “Nautica” ir tiesīga veikt pircēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, nodošanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Pircēju uzskaite, pakalpojumu sniegšanai un  piedāvāšanai. Pircējs piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai;
Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Burāšanas skolas un Pircēja savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar likumdošanas normatīviem aktiem.

Atgriešana

No iegādātā pakalpojuma varat atgriezt ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pirms mācību sākuma, nosūtiet atgriešanas pieteikumu uz sail@nauticalive.com, kurā miniet atgriešanas iemeslu un Burāšanas skola izskatīs jūsu pieteikumu.