Kuģa kaķis

Deviņgalvainais kuģa kaķis. Visi uz kuģa esošie cilvēki bija padoti kapteinim. Viņš varēja sodīt nepaklausīgos. Par vieglākiem pārkāpumiem samaziņaja pārtikas devu, smagāks sods bija piesiešana pie masta, sitieni ar tauvas galu (līdz 100 sitieniem) vai līdz 30 sitieniem ar kuģa kaķi (pletne no vairākām ādas loksnēm ar iestiprinātiem metāla dzelkšņiem), pēc tā parasti vainīgais stundām bija bez samaņas un vēlāk ilgstoši gulēja tikai uz vēdera. Visbargākais sods bija pakāršana vai tā sauktā ķīlēšana – vainīgo sasēja ar garu virvi, pie kājām piesēja lielgaballodi un tad uzvilka mastā. No masta viņu iemeta jūrā un vilka pa ūdeni zem ķīļa. Šādu procedūru atkārtoja vairākas reizes un parasti tas beidzas ar nāvi. Ar jūras krabi mastā. Kurzemē darbojās sešas kuģu būvētavas. Nozīmīgākā bija 1638.gadā Ventspilī nodibinātā kuģu būvētava, kurā uzbūvēja aptuveni 120 buriniekus. Tie kalpoja gan kā kara, gan tirdzniecības kuģi. Ja uz klāja pietrūka vietas kravai, visus vai daļu lielgabalu noņēma. Būvdarbus vadīja cittautieši, galvenokārt holandieši un vācieši, latviešu dzimtcilvēkus izmantoja kā strādniekus. 17.gadsimta vidū Ventspils kuģu būvētavā strādāja 62 cilvēki – 18 holandiešu, 7 vācu meistari un 37 latviešu amatnieki. Tas, ka vairāk nekā 30 kuģus uzbūvēja tālaika ievērojamām jūras valstīm Francijai un Anglijai, liecināja par ventspilnieku prasmi. Parasti svinīgi atzīmēja kuģa būves sākumu – ķīļa likšanu un nolaišanu ūdenī – kuģa kristības. Jēkabs noteica, kas būs kuģa kapteinis, nosauca jaunā kuģa vārdu un lika uzvilkt karogu. Hercoga flotē bija kuģi – Cerība, Dāma, Dižvīrs, Drošsirdība, Iznīcība, Krokodils, Kurzemes ģerbonis, Kurzemes plekste, Lācis, Lēnība, Lielais Jēkabs, Liktenis, Luīze Šarlote (hercoga sievas vārds), Lūsis, Mednieks, Patstāvība, Puķu pods, Skaudība, Taupība, Trīs siļķes, Uzticība, Vienradzis un vēl citi kuģi … Jaunā kuģa kristību laikā burinieka mastā uzvijās karogs. Kurzemes hercogistes kara flotes karogs bija aveņsarkans taisnstūris ar melnu jūras krabi centrā. Katram braucienam kapteini (cittautieti) un pārējos cilvēkus izraudzījās hercogs. Kapteiņi bija padoti hercoga tiesai, bet, izejot atklātā jūrā, kuģu vadītāji uzskatīja, ka Dievs ir pārāk augstu, bet hercogs pārāk tālu…