Buru nosaukumi

53923_pic2

Burinieks visādā ziņā ir labs kuģis. Turklāt tur valda tīrība: uz klāja var kaut baltā kreklā likties guļus – nenosmērēsies. Burinieks iet klusu, tikai masti reizēm iečīkstas un vantis svilpo. Ar to var aizkuģot līdz jebkurai tālai zemei, ja vien burās pūš vējš. Vienīgi grūti iegaumēt…. – Ko grūti iegaumēt? – Buru nosaukumus. Tie ir sasodīti grūti! Burinieka buras: 1 – fokstaksels; 2 – priekšējais stenstaksels; 3 – klīvers; 4 – bomklīvers; 5 – foks; 6 – priekšējā marsbura; 7 – priekšējā brambura; 8 – priekšējā brombrambura; 9 – grotstaksels; 10 – grotstenstaksels; 11 – grotbomstenstaksels; 12 – grotbura; 13 – grotmarsbura; 14 – grotbrambura; 15 – grotbombrambura; 16 – bezanbura; 17 – krūzmarsbura; 18 – krūzbrambura; 19 – krūzbombrambura. Jahtas buras: 1 – grots 2 – foks 3 – genua (mazā vai pēc Nr.) 4 – genua (lielā vai pēc Nr.) 5 – klīvers 6 – spinakers 7 – trisele 8 – vētras foks 9 – bezāns 10 – apsels

53923_pic1