Radiosakariem ir ļoti nozīmīga loma jūras dzīvē. Uz katra kuģa, kutera vai jahtas ir nepieciešama vismaz viena ultraīsviļņu rācija. Nepieciešamības gadījumā rācija palīdzēs sazināties ar krastu vai ar citu kuģi. Ir svarīgi prast lietot rāciju ne tikai ārkārtas gadijumos, bet arī ikdienā sekmējot drošību jūrā. Katram komandas biedram jāprot apieties ar VHF rāciju. Šī kursa ietvaros ir dota iespēja apgūt galvenos noteikumus un paņēmienus, kā būtu jāizmanto jahtas VHF rācija, Kā lietot VHF avārijas situācijās. Iepazīstinās arī ar citiem jūras komunikāciju aparatūras veidiem (E.P.I.R.B, SART, NAVTEX u.t.t)

Šī kursa mērķis ir iepazīt jūrā biežāk lietojamās radio iekārtas un to pielietojumu.
Pēc mācību vielas apguves jākārto eksāmens.
Kad eksāmens nokārtots IYT jums izdos starptautiski atzītu sertifikātu.

vhfoperators