Šis kurs paredzēts interesntiem ar priekšzināšanām. Kandidāta vecums vismaz 18 gadi. Vismaz divas dienaspildījis maiņas vecākā vai kapteiņa pienākumus. Bareboat skipper līmenim atbilstošas prasmes. Vismaz 800 jūras jūdžu pieredze, 25 dienas jūrā, 12 stundas nakts maiņās, VHF operatora sertifikāts. Šis sertifikāts (IYT Yachtmaster Coastal) dod iespēju vadīt jahtas, kuru garums nepārsniedz 80ft/24 metrus līdz 60 jūdžu attālumam no krasta.
Šis kurss ietver teorijas un praktisko iemaņu apgūšanu un tā ilgums 5 diennaktis. Pēc kursa apgūšanas tiek kārtots praktiskais un teorijas eksāmens.
openbalticliel09_026