Kurss paredzēts burātājiem ar priekšzināšanām

(nepieciešama izziņa par praktisko pieredzi – 10 dienas jūrā un noburātām vārāk kā 200 jūras jūdzēm vai arī International Watchkeeper / Flotilla Skipper kvalifikācija).

Šī sertifikāta īpašniekam ir tiesības patstāvīgi vadīt savu vai īrētu jahtu piekrastes ūdeņos dažādās pasaules malās. VHF radio operatora sertifikāts ir ļoti nepieciešama šo tiesību sastāvdaļa. Ievērībai: BB skipper apliecību var saņemt no 18 gadu vecuma.

rigams_1008