Burāšanas sacensību būtiskākie pamatnoteikumi


Burāšanas sacensību būtiskākie pamatnoteikumi. Drošība.1.1.Palīdzība tiem, kas ir briesmās. Jahtas vai dalībnieka pienākums ir sniegt visu iespējamo palīdzību jebkurai personai vai peldošajam līdzeklim, kas atrodas briesmās. 1.2.Dzīvības glābšanas ekipējums un personīgie līdzekļi. Uz jahtas ir jābūt atbilstošam dzīvības glābšanas ekipējumam visām personām, kas atrodas uz jahtas, pie kam vienam no tiem jābūt gatavam tūlītējai lietošanai. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par personīgo peldlīdzekļu valkāšanu atbilstoši apstākļiem Godīga burāšana. Jahtai un tās īpašniekam ir jāsacenšas saskaņā ar atzītiem sportiskas uzvedības un godīgas sacenšanās principiem. Jahtu var sodīt pēc šā noteikuma tikai tad, ja ir nešaubīgi konstatēts, ka šis noteikums ir ticis pārkāpts. Diskvalifikāciju pēc šī noteikuma nedrīkst izslēgt no jahtas sērijas punktu summas. Noteikumu atzīšana. Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks piekrīt: (a) ievērot šos noteikumus, (b)pieņemt uzliktos sodus, ņemot vērā, ka noteikumos paredzētās apelāciju un izskatīšanas procedūrās pieņemtie lēmumi ir galīgie lēmumi jebkurā jautājumā attiecībā uz noteikumiem, un (c) attiecībā uz jebkuru šādu lēmumu negriezties nekādās tiesās vai tribunālos. Lēmums piedalīties braucienā. Tikai katra jahta pati ir atbildīga par lēmumu piedalīties sacensībās vai turpināt braucienu. Anti-dopinga noteikumi. Dalībniekiem jāievēro pasaules anti-dopinga kodekss, Pasaules Anti-dopinga aģentūras noteikumi un SBF 21.regula. Ceļa tiesības. Pretējās halzēs. Kad jahtas ir pretējās halzēs, jahtai, kura ir kreisajā halzē ir jādod ceļš. Vienā halzē, saistītas. Kad jahtas ir vienā halzē un saistītas, virsvēja jahtai ir jādod ceļš zemvēja jahta. Vienā halzē, nav saistītas. Kad jahtas ir vienā halzē un nav saistītas, jahtai, kura ir tīri aizmugurē, jādod ceļš jahtai, kura ir tīri priekšā. Izdarot pagriezienu pār štagu. Pēc tam, kad jahtas priekšgals šķērso vēja virzienu, tai jādod ceļš citai jahtai tik ilgi, kamēr tā nav kursā cieši pie vēja. Šajā laikā 10.,11. Un 12.noteikums nav pielietojami. Ja divām jahtām vienlaicīgi ir jāievēro šis noteikums, tad ceļš jādod tai jahtai, kura atrodas otras kreisajā pusē vai aizmugurē. Izvairīšanās no saskares. Jahtai ir jāizvairās no saskares ar citu jahtu. Tomēr, jahta, kurai ir ceļa tiesības vai tiesības uz vietu vai vietu pie zīmes: (a) nav spiesta rīkoties, lai izvairītos no saskares, līdz kļūst skaidrs, ka cita jahta nedod ceļu, (b) tā nevar tiktsodīta pēcšī noteikuma, ja vien saskare nav par iemeslu bojājumam vai ievainojumam. Ceļa tiesību iegūšana. Kad jahta iegūst ceļa tiesības, tai sākumā jādod vieta citai jahtai ceļa došanai, ja vien tā neiegūst ceļa tiesības citas jahtas rīcības rezultātā. Kursa maiņa. Kad jahta, kurai ir ceļa tiesības, maina kursu, tai jādod vieta citai jahtai ceļa došanai. Turklāt, ja pēc starta signāla jahta ar kreiso halzi dod ceļu, burājot gar jahtas ar labo halzi aizmuguri, jahta ar labo halzi nedrīkst mainīt kursu, ja tā rezultātā jahtai ar kreiso halzi būtu nekavējoties jāmaina kurss, lai turpinātu dot ceļu. Vienā halzē; īstais kurss. Ja jahta no stāvokļa tīri aizmugurē panāk saistību ne vairāk kā divu tās korpusu garuma attālumā citas jahtas tajā pat halzē zemvēja pusē, tā nedrīkst burāt augstāk par savu īsto kursu, kamēr tā paliek tajā pašā halzē un saistīta šajā attālumā, ja vien tā nekavējoties neburā otras jahtas aizmugurē. Šis noteikums nav spēkā, ja saistība sākas, kad virsvēja jahtai pēc 13.noteikuma ir jādod ceļš. Starta kļūdas; soda izpildīšana; kustība atpakaļgaitā. Jahtai, kura burā starta līnijas vai kāda tās turpinājuma priekšstarta puses virzienā pēc tās starta signāla, lai startētu, ir jādod ceļš jahtai, kas tā nedara, tik ilgi, kamēr tā pilnīgi neatradīsies priekšstarta pusē. Jahtai, kura izpilda soda pagriezienus, jādod ceļš jahtai, kura to nedara. Jahtai, kura virzās atpakaļgaitā ar izbakotu (izliktu virsvēja pusē) buru, jādod ceļš jahtai, kas tā nedara. Brauciena starts. Brauciena starts tiek dots, lietojot sekojošus signālus. Laiks tiek uzņemts pēc vizuālajiem signāliem; ja skaņas signāla nav, tad netiek ņemts vērā. Signāls Karogs un skaņas signāls Minūtes pirms starta signāla Brīdinājuma Klases karogs; 1 īss 5* Sagatavošanās P;I;Z,Z ar I, vai melns karogs; 1 īss 4 Vienas minūtes Sagatavošanās karogu nolaiž; 1 garš 1 Starta Klases karogu nolaiž; 1 īss 0 *vai kā noteikts sacensību instrukcijās. Brīdinājuma signāls katrai nākošajai klasei jādod kopā ar vai pēc iepriekšējās klases starta signāla. !!! informācija gūta no Starptautiskās burāšanas federācijas materiāliem