International Certificate for Operators of Pleasure Craft Resolution No. 40

Ministru kabinetā ir pieņemti Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos. Noteikumi paredz, buru un motorjahtu vadīšanai ir nepieciešamas atbilstošas tiesības.
Noteikumi arī legalizē jebkuras tiesības, kas izdotas ar ANO 40. Rezolūciju.  To var izlasīt 2.1 panta 9.3 un 11. apakšpunktos.

2.1. Kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācija
……
9.3. atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komitejas Iekšzemes transporta komitejas Iekšējo ūdeņu transporta darba grupas 1998. gada 16. oktobra rezolūcijas Nr. 40 “Starptautiskā atpūtas kuģu vadītāja apliecība” prasībām izdota starptautiskā atpūtas kuģa vadītāja apliecība;
……
11. Latvijā tiek atzītas citu valstu kompetento iestāžu atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komitejas Iekšzemes transporta komitejas Iekšējo ūdeņu transporta darba grupas 1998. gada 16. oktobra rezolūcijas Nr. 40 “Starptautiskā atpūtas kuģu vadītāja apliecība” prasībām izdotās starptautiskās atpūtas kuģu vadītāju apliecības.
……

IMG_5010-1IMG_5011-1


 
 
 
 
Burāšanas skolā “Nautica” jūs varat iegūt četru veidu tiesības, kas izdotas saskaņā ar ANO 40. Rezolūciju.
ICC Coastal SAIL 24m + POWER 10m (Buru jahtas līdz 24metriem + Motorlaivas lidz 10m)*
ICC Coastal SAIL 24m + POWER 24m (Buru jahtas līdz 24metriem + Motorjahtas lidz 24m)*
ICC Coastal Power 24m (Motorjahtas lidz 24m)*
ICC Coastal Power 10m (Motorlaivas lidz 10m)*
* – Palildus iespējams nokārtot kuģojšanas atlauju iekšējos ūdeņos (CEVNI).
Pieredzējuši kapteiņi šis tiesības var iegūt atvieglotā kārtībā – nokārtojot eksāmenus, bet iesācējiem būs jāapmeklē kursi un jāiziet jūras prakse.
Lai iegūtu papildinformāciju par kursu norisi un izmaksām apmeklējiet šo saiti vai saznieties ar mums.